รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ ดาวน์โหลด
2415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด