รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลด
2419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 ดาวน์โหลด