รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐาน JIS จำนวน 6 รายการ จากสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese Standards Association-JSA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด