รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน ดาวน์โหลด
2468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเอกสารพลาสติก จำนวน ๒,๐๐๐ ซอง ดาวน์โหลด