รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ภายใน (DID) สมอ. ดาวน์โหลด