รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมห้องควบคุมเครื่องเสียง และห้องเครื่องปรับอากาศ ห้อง 200 ชั้น 2 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 และโครงการจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศห้องน้ำ สมอ. หมายเลข สมอ.7/211/35, สมอ.7/212/35, สมอ.7/213/35, สมอ.7/214/35 และ สมอ.7/215/35 (รวม 5 ตัว) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565