รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ จำนวน ๕ เครื่อง ดาวน์โหลด
2509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัม Samsung รุ่น MLT-R๓๐๙ จำนวน ๑ ตลับ ดาวน์โหลด