รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมดููดอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ดาวน์โหลด
2511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ดาวน์โหลด
2512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็นสแตนเลส ๓ ชั้น ดาวน์โหลด
2513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565