รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion และโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด (2 โครงการ) ดาวน์โหลด