รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายบอกทางห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคาร สมอ. และโครงการจ้างเดินสายแลนพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร กย. ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565