รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up จำนวน ๒ ชิ้น (ร่วมใจลดขยะ) ดาวน์โหลด
2556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up จำนวน ๔ ชิ้น (สมุนไพร) ดาวน์โหลด