รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอร์โรไซยาไนท์ด้วยเทคนิค continuous flow analysis ดาวน์โหลด