รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) ดาวน์โหลด
2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) ดาวน์โหลด