รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
2573 เอกสารแนบแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ดาวน์โหลด
2574 เอกสารแนบแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ดาวน์โหลด
2575 เอกสารแนบแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565