รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/419/58, สมอ.425/411/58 และ สมอ.425/418/58 ดาวน์โหลด