รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2596 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ, ชุดเครื่ืองทดสอบระบบดิสชาร์จเกินฯ, ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจรฯ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565