รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับตกตแต่งบริเวณหน้า Backdrop และโถงทางเข้าอาคาร เนื่องในพิธีเปิดการจัดจำหน่ายสินค้างานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด