รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC/Matte Laminate เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด