รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด