รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2664 ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมประตูบานสวิงภายในอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/428/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/315/51 โครงการจ้างทำป้ายชื่อเลขาธิการ สมอ. โครงการเดินสายไฟติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร กก. โครงการซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34 (รวม 6 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565