รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองครุฑสีขาว DL จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565