รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2676 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์สื่อสารของอุปกรณ์ Iot แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด