รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2727 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/475/51 และ สมอ.6/414/48 (2 เครื่อง) โครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/410 รวม 3 โครงการ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565