รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2760 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/507/56 สมอ.6/607/56 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/611/59 (4 เครื่อง) โครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ ย้ายแฟกซ์ และจัดเก็บสายพร้อมอุปกรณ์ (กส.) โครงการซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุด้านหลังอาคาร สมอ. ดาวน์โหลด