รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2806 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน ดาวน์โหลด
2807 ตารางราคากลาง ชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน ดาวน์โหลด
2808 เอกสารประกวดราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน ดาวน์โหลด
2809 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565