รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องทำงานที่ปรึกษาชั้น 5 ไปเก็บไว้ที่ห้องกิจกรรม 500 จำนวน 50 รายการ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565