รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2853 ประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
2854 เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
2855 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
2856 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565