รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2859 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด