รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา กก. หมายเลข สมอ.154/1317 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 ดาวน์โหลด