รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2887 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเดิินสายโทรศัพท์ภายใน เบอร์พ่วง สายไฟชุดปลั๊ก (กค.) และโครงการจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ส่วนกลางไปเก็บไว้ในบริเวณที่ กกพ. จัดเตรียมไว้ให้ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565