รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2888 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/575/53 และโครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 (กต.2) (2 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565