รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2903 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อดรัมเครื่องพิมพ์ กช.หมายเลข สมอ.425/401/57 (4 ตลับ) โครงการจ้างซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร พร้อมขนย้ายและจัดเก็บเอกสาร โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/422 โครงการซื้อ HDD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สก. หมายเลข สมอ.154/1096 และ สมอ.154/1082 โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. จำนวน 8 เครื่อง รวมจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลด
2917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม 214 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565