รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/610/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา กส. หมายเลข สมอ.504/5/50 และโครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.242/54 สมอ.1.1/ว.333/56 สมอ.1.1/ว.238/54 (รวม 3 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565