รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 5 ตัว โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กย. หมายเลข สมอ.1.1/ว.425 และโครงการจ้างทำลูกกุญแจทางเข้าห้องทำงานกลุ่มที่ปรึกษา จำนวน 5 ชุด (10 ดอก) (รวม 3 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565