รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๖ เครื่อง (กช.) ดาวน์โหลด
3047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา ขนาดความจุ ๒ TB จำนวน ๖ เครื่อง (กช.) ดาวน์โหลด