รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์ อุปกรณ์รับภาพแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565