รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลด