รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลข สมอ.6/617/60 และโครงการจ้างย้ายม่านปรับแสงจากห้อง 214 ไปไว้ห้องทำงาน ยผ.กย. (ห้อง 222) (2 โครงการ) ดาวน์โหลด