รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อของรางวัลประเภทรภยนต์ในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน และโครงการซื้อของรางวัลประเภทรถจักรยานยนต์ ในงานกาชาด ประจำปี 2562 จำนวน 6 คัน (2 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565