รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพับกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.60/3-40 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/505/51 3)จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/404 4)จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน กส. (4 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565