รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1) จ้างติดตั้งและย้ายสวิทซ์ไฟชั้น 2 สมอ. 2) จ้างย้ายครุภัณฑ์เพื่อจัดห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 จัดห้องประชุมชั้น 4 และจัดห้องประชุมชั้น 2 3) จ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (3 โครงการ) ดาวน์โหลด