รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร จำนวน 120 ตู้ (กส.) ดาวน์โหลด