รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมห้องทำงาน ผอ.กย. (ห้อง 223) 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(กป.) หมายเลข สมอ.154/1467/58 3)โครงการจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และตัวอย่างที่ได้จาการยึดอายัด (กต.3) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565