รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (Water Mist) จำนวน 24 ถัง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565