รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กย. หมายเลข สมอ.425/380 2)โครงการจ้างซ่อมประตูห้อง พขร. 3)โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/607, สมอ.6/608, สมอ.6/610 และ สมอ.6/611 4)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/496 5)โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กป. หมายเลข สมอ.1.1/ว.405 และ สมอ.1.1/ว.539 (5 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565