รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/556/52 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศส. หมายเลข สมอ.154/1623/59 3)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/477 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565