รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1)จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงชั้น 4 ห้องน้ำชายชั้น 1 สมอ. 2)จ้างซ่อมแซมหลังคาและระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถยนต์ สมอ. 3)ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง 1 และห้องประชุม 214 สมอ. 4) จ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงห้องประชุม 214 สมอ. (4 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565