รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. รวม 206 เครื่อง ดาวน์โหลด