รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายใน สมอ. ดาวน์โหลด