รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3372 ประกาศผู้ชนะ 1)จ้างติดตั้งสายแลน สายไฟ สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องทำงาน กวท.สล. 2)จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (2 โครงการ) ดาวน์โหลด